Πέμπτη 20 Μαρτίου 2008

Σπήλαιο ΑνδρίτσαςΜέρος 1ο - Γενικά χαρακτηριστικά


Το σπηλαιόβαθρο της Ανδρίτσας βρίσκεται στο νοτιοδυτικό τμήμα του νομού Αργολίδας, στις υπώρειες του όρους Ζάβιτσα, ανάμεσα στους οικισμούς Βελανιδιά και Ανδρίτσα του Δήμου Λέρνας, στη θέση Βιγλίτσα.

Η πρώτη εξερεύνησή του έγινε από τις 29 έως τις 31 Ιανουαρίου του 2004 από την Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας Νοτίου Ελλάδας και τον Σπηλαιολογικό Ελληνικό Εξερευνητικό Όμιλο (ΣΠ.ΕΛ.Ε.Ο.). Στο δάπεδο του σπηλαίου ανακαλύφθηκε ένα κλειστό αρχαιολογικό σύνολο που δεν έφερε ίχνη μεταγενέστερης ανθρώπινης επέμβασης πολυάριθμες συστάδες ευρημάτων από ανθρώπινα σκελετικά κατάλοιπα, αγγεία, λυχνάρια, μετάλλινα αντικείμενα και νομίσματα.

Από τον Νοέμβριο του 2004 έως και τον Ιανουάριο του 2005 ομάδα της Εφορείας πραγματοποίησε εργασίες τοπογραφικής αποτύπωσης του σπηλαίου, σχεδιαστικής αποτύπωσης των ευρημάτων κατά χώραν, φωτογραφικής τεκμηρίωσης, καθώς και ανασκαφική έρευνα και περισυλλογή ευρημάτων. Το αποτέλεσμα αυτής της πρώτης φάσης της έρευνας παρουσιάστηκαν στην έκθεση που διοργάνωσε σε συνεργασία με το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο.

Η κάθοδος στο εσωτερικό του σπηλαιόβαθρου είναι δυνατή μέσω δύο σχεδόν κατακόρυφων αγωγών, βάθους 14 περίπου μέτρων, οι οποίοι απολήγουν στην κορυφή ενός μεγάλου κώνου από φερτά υλικά που έχει δημιουργηθεί στο ανατολικό τμήμα μιας ενιαίας αίθουσας 75χ76 μέτρων περίπου, η οποία αποτελεί και το κυρίως σπήλαιο.

Η μορφολογία του σπηλαίου έχει επηρεαστεί από έντονες παλαιές κατακρημνίσεις με αποτέλεσμα το σημερινό του δάπεδο να παρουσιάζει ανωμαλίες και χάσματα. Στο μεγαλύτερο τμήμα ου έχει δημιουργηθεί αξιόλογος λιθωματικός διάκοσμος από σταλακτίτες, σταλαγμίτες, σταλαγμιτικές κολώνες, δίσκους, λιθωματικές κουρτίνες και μικρές λεκάνες. Σύμφωνα με τα γεωλογικά δεδομένα το σπήλαιο έπαψε να είναι ενεργό πολύ πριν χρησιμοποιηθεί, με αποτέλεσμα να παρουσιάζει ελάχιστη σταγονορροή και περιορισμένη υγρασία. Οι έντονες κατακρημνίσεις και ο λιθωματικό διάκοσμος έχουν κατατμήσει την αίθουσα σε πολλαπλά επίπεδα και επιμέρους χώρους.

Πηγή: «Σπήλαιο Ανδρίτσας – Μοιραίο Καταφύγιο», Κατάλογος έκθεσης, Βυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείο, Αθήνα 2005

Δεν υπάρχουν σχόλια: